Rendezvénybiztosítás? Így segíthet egy profi biztonsági cég

Nagyobb létszámú rendezvények biztonságos lebonyolítása és logisztikája sok esetben külön szakértelmet igényel. Minél több személy gyűlik össze az adott helyszínen, annál nagyobb az esélye annak, hogy a szervezők legalaposabb előkészülete ellenére is nem várt bonyodalmak akadnak.  A rendőrség feladata a kiemelt biztonsági kockázatot jelentő, társadalmilag is jelentős tömegrendezvények biztosítása – a biztonság iránti igény ugyanakkor számos egyéb esemény kapcsán is megjelenik.

Már évtizedek óta jelen vannak a magán biztonsági cégek is, akik a rendezvénybiztosítás szolgáltatás keretében ellátnak minden olyan feladatot, ami egy rendezvény biztonságos és zavartalan lebonyolításához szükséges. Védik a résztvevők biztonságát és a vagyontárgyak épségét, biztosítják az esemény helyszínéül szolgáló területet, kiszűrik a gyanús elemeket és megelőzik a rendzavarásokat. Nézzük is meg kicsit részletesebben, hogy mik a rendezvénybiztosítás szabályai, valamint hogyan segítheti egy biztonsági cég az esemény zavartalan lebonyolítását!

Mi az a rendezvénybiztosítás és miért fontos?

Egy sikeres rendezvény megvalósítása rengeteg erőfeszítést követel a szervezőktől, beszéljünk konferenciáról, sporteseményről, vagy éppen zenés-táncos rendezvényről. Jellemzően gondoskodni kell a parkolásról, a szállásról, a cateringről, figyelemmel kell lenni a vendégek sajátos igényeire és kezelni kell a  folyamatosan felmerülő bonyodalmakat. A végső cél, hogy valamennyi résztvevő – előadó, fellépő, látogató, néző vagy szurkoló – pozitív élményekkel gazdagodjon, ne pedig a rendezési hiányosságra emlékezzen.

A rendezvénybiztosítás feladata az esemény zavartalan lebonyolításának megvalósítása. Egy biztonsági cég logisztikai, szervezéstechnikai kérdésekben is segítheti az esemény főszervezőjét, mint a parkolás és a beléptetés megszervezése, vagy a tömeg irányítása. Ezen túl felméri a biztonsági kockázatokat és olyan tervet készít, amelyet követve jó eséllyel elkerülhető a konfliktusok kibontakozása. Ha pedig váratlan helyzetek adódnak, egy felkészült személyzet hatékonyan és szakszerűen kezeli a problémát, lehetőség szerint fenntartva a rendezvény biztonságát és zavartalanságát.

Milyen feladatok tartoznak a rendezvénybiztosításhoz?

Ahány esemény, annyi biztonsági környezet és kockázat. A szükséges biztosítási szint rendezvényenként változó, annak jellegétől, méretétől, helyszínétől, illetve a további biztonsági tényezőktől függően. A rendezvénybiztosítás nem más, mint ezen szempontokra figyelemmel kidolgozott biztosítási feladatok összehangolt ellátása, amely lehetővé teszi az esemény zavartalan lebonyolítását.

A rendezvénybiztosítás összetett feladat, számos részfeladatból áll – azt pedig az esemény jellege és biztonsági kockázata dönti el, hogy pontosan milyen biztosítási tevékenységeket, mekkora személyzettel, milyen technikai felszereltséggel kell folytatni. Összefoglaló jelleggel nézzük meg a leggyakoribb biztosítási feladatokat!

Forgalom irányítása

Ha rövid időn belül nagyszámú vendég érkezik a helyszínre, egy szakszerű parkolási vagy közlekedési rend hiányában már az elején káoszba fulladhat a rendezvény. A közlekedés fenntartása pedig egy esemény végén is kulcsfontosságú lehet, amikor egyszerre távoznak annak résztvevői. Egy profi rendezvénybiztosító számára nincs váratlan helyzet: nemcsak egy szakszerű parkolási tervet készít, hanem hatékonyan kezeli az esetleges „tömegjeleneteket”, szükség esetén a közlekedés elterelésével vagy átmeneti korlátozásával.

Résztvevők tájékoztatása

A rendezvényt biztosító cég helyszíni szemle keretében felméri az érintett területet, ahol menekülési útvonalakat jelöl ki, adott esetben elhelyezi az ezeket jelző tájékoztató táblákat is. Megállapodás szerint elláthat bizonyos ügyfélirányító tevékenységet is, informálhatja és útbaigazíthatja a helyszínre érkező vendégeket. Ha pedig váratlan helyzet adódik, például ki kell üríteni az épületet vagy más biztonsági intézkedést kell foganatosítani, szakszerűen menedzseli a kialakult szituációt, amelyben a vendégek is képesek lehetnek megőrizni nyugalmukat.

Beléptetés

A beléptetés kritikus pont valamennyi esemény biztonsága szempontjából, itt nyílik először lehetőség a gyanús elemek és a rendezvény biztonságára veszélyt jelentő eszközök, tárgyak kiszűrésére. A beléptetés kiterjed a belépési jogosultságok vizsgálatára, például a belépőkártya vagy a karszalag ellenőrzése útján, illetve felmerülhet a fémdetektoros ruházat- és csomagátvizsgálás is.

Helyszínbiztosítás

A helyszínbiztosítás magába foglalja a gyanús személyek, körülmények, előkészületek kiszűrését és az arra történő reagálást, a rendezvényt zavaró magatartások észlelését és kezelését egyaránt. A biztonsági cég feladata a rendzavarásra irányuló tevékenységek megakadályozása, például az erősen ittas vagy bódult állapotban érkezők kivezetése.

Mi kell egy sikeres rendezvény biztosításához?

Egy sikeres rendezvényhez nem elég tartalommal kitölteni annak kereteit, a rengeteg adminisztratív teendő mellett az engedélyek beszerzését vagy tervek, tervrajzok elkészítését is előírhatják. És akkor még ott van a logisztika, a programszervezés vagy az étkeztetés.  Egy profi biztonsági cég feladata, hogy levegyen minden olyan terhet a szervezők válláról, ami a lebonyolítás biztonságához kapcsolódik. Nézzük is meg, mik a rendezvénybiztosítás szabályai, és mit nyújthat egy biztonsági cég a zavartalan lebonyolításhoz!

Felkészült személyzet

A résztvevők létszáma és a rendezvény jellege dönti el, hogy milyen létszámú és összetételű biztonsági személyzet képes garantálni a zavartalan lebonyolítást. Nézzük is meg a leggyakrabban felmerülő feladatköröket!

 • Portás / kapuőr. A biztonsági személyzet nemcsak a be- és kijáratokat felügyelheti, hanem a rendezvények helyszínén belül kialakított zónák közötti átjárást is. Ezáltal megakadályozva például, hogy illetéktelen személyek osonhassanak a VIP részlegbe vagy zavarhassák meg az előadókat, fellépőket.
 • Járőrözés. A járőrözés az esemény teljes időtartama alatt szükséges, hiszen így lehet fenntartani a folyamatos kontrollt a rendezvény helyszínéül szolgáló területen. Jellemzően gyalogosan történik, ugyanakkor szükség szerint autó, robogó vagy kerékpár is a járőrök rendelkezésére állhat. Mellettük szolgálatot teljesíthetnek statikus őrök is, akik egy adott helyszín rendjét felügyelik.
 • Tömegkontroll. Néhány biztonsági őrt arra képeznek ki, hogy képesek legyen biztonságosan kontrollálni a nagyobb tömeget is. Pontosan tudják, hogyan kell kezelni egy esetleges tömegpánikot vagy más zűrzavart. Emellett békés helyzetekben is hasznos feladatot látnak el, irányítják a forgalmat, a gyalogosok áramlását és megfelelően kezelik a felmerülő váratlan helyzeteket. Fesztiválok, koncertek és más szabadtéri rendezvények esetében nélkülözhetetlen segítséget jelentenek.
 • Személyes testőr. Ha valamilyen prominens személyiség, híresség külön védelemről is gondoskodni szükséges, akkor elengedhetetlen egy testőr bérlése. Nemcsak egy esetleges támadástól óvja meg a védett személyt, hanem a fanatikus követőktől is, megakadályozhatja, hogy a túlzott rajongás tömegpánikba vagy zaklatásba torkolljon.
 • Fegyveres őr. Az esemény jellege indokolttá teheti fegyveres biztonsági őrök szolgálatát is, ha a cél személyek vagy vagyontárgyak, például műkincsek, régészeti értéket magas szintű védelmének biztosítása.

Szakszerű biztonsági terv

A biztonsági terv elkészítése bizonyos esetekben lehetőség, máskor jogszabályi kötelezettség. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet számos kötelezettséget állapít meg a rendezvény szervezője számára. Ilyen előírás, hogy rendezvénytartási engedélyt kell benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjének, amelyhez biztonsági tervet, tűzvédelmi szabályzatot vagy építészeti-műszaki dokumentációt is kötelező csatolni.

A biztonsági tervnek pedig tartalmaznia kell többek között

 • a rendezvény helyszínének alaprajzát,
 • befogadóképességét,
 • az oda való belépés és eltávozás rendjét,
 • a kiürítési és menekítési tervet,
 • a biztonsági személyzet létszámát,
 • az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást,
 • szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet.

A rendelkezés hatálya azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre terjed ki, amelyeket az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti tömegtartózkodásra szolgáló építményben vagy helyiségben tartanak. Ugyanakkor a fenti tervek elkészítése és az ehhez szükséges felmérések és értékelések elvégzése a jogszabályi előírás nélkül is elkerülhetetlen egy alapos előkészítés során.

Profi csapat

Egy professzionális biztonsági cég alapos operatív tervezéssel készül fel a közelgő rendezvényre. Ennek keretében felméri az esemény biztonsági környezetét, felderíti a kockázatot jelentő  körülményeket, felveheti a kapcsolatot a helyi hatóságokkal és rendvédelmi szervekkel, formális és informális adatgyűjtést végez. A tervezés során lehetőség szerint alkalmazkodik a résztvevők igényeihez, esetleges kulturális elvárásaikhoz is.

A rendezvényt megelőzően vagyonvédelmi biztonságtechnikai infrastruktúrát is telepíthet, például képi megfigyelő -, beléptető vagy tűzjelző rendszereket helyezhet üzembe, amennyiben a biztonsági környezet ezt indokolttá teszi. Eredményes munkája sokszor észrevehetetlen marad, hiszen a cél a zavartalan lebonyolítás.

Miért érdemes az Ex-Vol rendezvénybiztosítás szolgáltatását választani?

Kollégáink nem esnek kétségbe a feszültebb pillanatokban sem, ugyanakkor az éles helyzeteket is higgadtan, nyugodtan, és szakszerűen kezelik. A felkészült személyzet mellett cégünk rendelkezésére áll a szükséges biztonságtechnikai infrastruktúra is, amelyekkel egy nagyobb létszámú, kiemelt érdeklődésre számot tartó rendezvény magas szintű biztonsága is megteremthető.

Az Ex-Vol-nál hosszú évek tapasztalata, számos rendezvény tanúsága áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy az elsőtől az utolsó mozzanatig magas szinten biztosítsuk az elvárt biztonsági szintet. Ha profi segítségre, udvarias, de mégis határozott biztonsági személyzetre van szüksége, keressen minket, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal!

Comments
Comments are closed.