Személyvédelem

Bár a személyes testőr sokszor talán státuszszimbólumnak számít, a személyvédelem mégis kifejezetten értékes lehet híres, befolyásos vagy magas vezetői pozíciót betöltő személyek számára. A személyes biztonság az egyik legnagyobb kincs, amelyet csak egy erre szakosodott, profi és felkészült csapat képes megnyugtatóan garantálni. A személyi testőrök szakszerű szolgáltatást nyújtanak valamennyi élethelyzetben: profi módon háríthatják el a védett személlyel szembeni fenyegetést, védhetik meg testi épségét a közvetlenül vagy közvetetten fenyegető támadásokkal szemben.

Mi a személyvédelem, és miért fontos a „testőr bérlés”?

A személyvédelem már évezredes múlttal rendelkező szolgáltatás, hiszen a kiemelten fontos személyeknek mindig is szükségük volt a nagyobb védelemre és biztonságra. Napjaink hírességeinek, befolyásos politikusainak, neves kutatóinak és előadóművészeinek, illetve fontos pozíciót betöltő vezetőinek szinte magától értetődően jár a védelem. Hiszen célpontjai lehetnek zaklatásnak, fenyegetésnek, rosszabb esetben kényszerítésnek, tényleges támadásnak, merényletnek. A személyvédelem testet ölthet állandó kíséret és biztosítás formájában, ugyanakkor igénybe vehető kiemelt rendezvények látogatása, üzleti utak vagy külföldi nyaralások alkalmával is. Biztosítható átmeneti jelleggel is, például pattanásig feszült magánéleti időszakokban, amikor az embernek nemcsak saját, hanem a családtagok vagy ismerősök biztonságáért is aggódnia kell.
A személyi testőrök képzett szakemberek, akik nemcsak fizikai adottságaikkal tűnnek ki, hanem jártasak a lőfegyverek vagy a harcművészetek világában. Egy közvetlen fizikai támadás elhárításán túl képesek felismerni a veszélyt, értékelni a kockázatokat és a megfelelő védelmi terveket kidolgozni. Higgadtak maradnak nagy nyomás alatt, vagy feszült helyzetekben egyaránt, képesek nyugodtan, ugyanakkor gyorsan dönteni és hatékonyan reagálni. Tudják, mit kell keresni és mire kell figyelni a közvetlen környezetben, akár már mások testbeszéde és viselkedése is egyértelmű jeleket tartalmazhat számukra. Emellett pedig határozott és magabiztos fellépésükkel, megjelenésükkel is elrettenthetik a potenciális elkövetőket tettük megkísérlésétől.

Milyen részfeladatai vannak a személyvédelemnek?

A személyi testőr legfontosabb feladata az ügyfél biztonságának garantálása. Ez pedig magában foglalhatja a személyvédelemen túl a különböző kockázatértékelések elvégzését, biztonsági tervek kidolgozását, adott esetben a látogatók átvizsgálását vagy a helyszín biztosítását is.
  • Közvetlen személyőrzés esetén a személyvédelem a védett személy közvetlen fizikai védelmét jelenti. A legmagasabb szintű biztonság megteremtéséhez szükséges lehet megismerni a védett személy napirendjét, hobbijait, szokásait, fizikai tulajdonságait és egészségügyi állapotát, feltérképezni ismeretségi körét, családi kapcsolatait.
  • Lakhelybiztosítás alatt a védett személy otthonának élő erő, illetve technikai eszközök által történő felügyeletét értjük. Hasonló módon történik a munkahely biztosítás is, amikor a védett személy munkakörnyezetének biztosítására kerül sor.
  • Utasbiztosítás, amelynek keretében a személyes testőrök vezetési, sofőr szolgáltatást is nyújthatnak, hogy a védett személyt biztonságosan juttassák célba. Emellett követhetik is a védett személy autóját, megakadályozva az esetleges támadásokat vagy azt, hogy valaki más is kövesse.
  • Átvizsgálhatják a védett személy otthonát, munkahelyét vagy az általa látogatott rendezvényt, ellenőrizhetik a közlekedési útvonalakat a potenciális veszélyforrások felderítése és semlegesítése érdekében.
  • A védett személy biztonságának garantálása érdekében felvehetik a kapcsolatot és együttműködhetnek a bűnüldöző szervekkel, magukra vállalhatnak a védelem biztosításához szükséges egyéb ügyintézést, menetrend-készítést vagy hasonló tervek elkészítését is.

Milyen személyi testőr szolgáltatásokat nyújt az Ex-Vol?

Az Ex-Volnál kizárólag jól képzett, profi szakemberekkel és a legmagasabb színvonalú technikai eszközökkel dolgozunk, hogy minden körülmények között képesek legyünk garantálni az ügyfeleink által igényelt védelmet. Biztonsági terveink készítése során felmérünk és számba veszünk valamennyi körülményt és eshetőséget, hogy a tényleges fizikai támadás valószínűségét a nulla felé közelítsük. Tekintettel vagyunk a védett személy magánélethez és privát zónához való jogára, tiszteletben tartjuk sajátos igényeit, ugyanakkor felkészítjük minden rá váró helyzetre, vázoljuk az esetleges forgatókönyveket és az előtte álló lehetséges szituációkat.

Miért bízza cégünkre a személyvédelmet?

Az Ex-Vol profi személyi testőrgárdája rendelkezik minden olyan készséggel, kompetenciával és képesítéssel, amelyek szükségesek a lehető legmagasabb szintű biztonság megteremtéséhez. Nemcsak a küzdősportokban jártasak, hanem idegen nyelveket beszélnek, ismerik a protokolt, magas fokú kapcsolatteremtő és konfliktuskezelési képességekkel rendelkeznek és pontosan tisztában vannak a jogszabályok adta törvényes keretekkel. Elegáns és tekintélyt parancsoló megjelenésükkel pedig nemcsak a lehetséges elkövetőket tarthatják távol, hanem alkalmasak lehetnek a védett személy imázsának javítására is.

Ha igénybe venné az Ex-Vol személyvédelmi szolgáltatását,
vegye fel velünk a kapcsolatot!