Őrzés-védelem

Az őrzés-védelem az egyik legkeresettebb biztonsági szolgáltatás, hiszen különböző helyzetben és helyszíneken lehet hasznos akár ideiglenes, akár állandó jelleggel. Az őrzés-védelem területén a konkrét megoldás minden esetben ügyfeleink egyedi igényeihez és a biztonsági környezet sajátosságaihoz igazodik. Cégünk az őrző-védő szolgáltatások széles palettáját kínálja, nincsen olyan feladat, amelyet munkatársaink ne lennének képesek a legmagasabb szakmai színvonalon ellátni. Legyen szó klasszikus objektum- vagy területőrzésről, portaszolgálatról vagy kereskedelmi és egyéb épületek állandó felügyeletéről, esetleg tömegrendezvények biztosításáról: ismerje meg Ön is az Ex-Vol ajánlatát!

Mit jelent az őrzés-védelem?

Az őrzés egy folyamatos tevékenységet takar, amelynek célja egy adott épület vagy terület biztosítása. Demonstratív jellegű, hiszen már az őrszemélyzet puszta jelenléte vagy a biztonságtechnikai rendszerek látványa is hat egy bizonyos fokú visszatartó erővel. Az őrzés esetén a veszély absztrakt, feltételezett, konkrét veszélyhelyzet még nem következett be, a tevékenység lényege elsősorban a megelőzés.
A védelem ezzel szemben egy reakció,
valamilyen konkrét, szándékos, jogellenes magatartással szembeni fellépés. Célja pedig ezen jogellenes tevékenységek semlegesítése, elhárítása, adott esetben a káros következmények minimalizálása.
Az őrzés-védelem tehát minden szempontból egy összetett tevékenység. Nézzük is meg, milyen komponensei vannak egy ilyen szolgáltatásnak!
biztonsagi-or-orzes-vedelem

Élőerős őrzés

Az élőerős őrzés szakképzett biztonsági őrök alkalmazását jelenti, akik folyamatosan felügyelik és ellenőrzik a védett területet vagy objektumot. Képesek azonnal reagálni bármilyen veszélyhelyzetre vagy biztonsági eseményre, hiszen egy komoly biztonsági cég csakis alaposan kiválasztott, az adott feladatra a legalkalmasabb személyzettel dolgozik. A munkakör a rátermettség mellett folyamatos éberséget, állandó készenlétet, gyors reagálási és döntéshozatali képességet követel az azt ellátó személyzettől.

A gyors és szakszerű reakció elengedhetetlen a tervezett bűncselekmények vagy egyéb jogellenes magatartások megelőzésében, megakadályozásában, esetleg következményeinek elhárításában. Egy profi őrszemélyzet képes minimálisra csökkenteni a biztonsági kockázatokat a védett területen vagy épületben. 

Az élőerős őrzés tehát az őrzés-védelem kulcsfontosságú tevékenysége, ráadásul a legjobb vagyonvédelmi rendszer is csak egy szakképzett személyzet kezében képes biztosítani az elvárt védelmi szintet. Az őrzés testet ölthet a biztonsági őr szolgálat, valamint a porta- és járőrszolgálat formájában egyaránt. Az élőerős őrzés magába foglalja többek között:

 • belső és külső járőrözési feladatok elvégzését,
 • biztonságtechnikai felügyelőrendszerek folyamatos figyelemmel kísérését,
 • a biztonságtechnikai felügyelőrendszerek jelzése alapján a szükséges intézkedések azonnali megtételét,
 • lopások, betörések és más, jogsértő cselekedetek megakadályozását,
 • a védett területen való folyamatos jelenlétet,
 • a terület rendszeres ellenőrzését, ennek eredményéről jegyzőkönyvek, kimutatások és biztonsági kiértékelések készítését.

Portaszolgálat

A portaszolgálat szintén egy élőerős őrzési tevékenység, mégis, kissé különbözik a klasszikus biztonsági őri feladatoktól. A portaszolgálatos nem pusztán egy adott épület vagy létesítmény biztonságáért vállal felelősséget, hanem ő lesz az első, akivel az oda belépő ügyfelek, vendégek vagy látogatók kapcsolatba kerülnek. Ezért esetében a magas szintű őrzés-védelmi képesítések mellett elvárás az elegáns megjelenés, az udvarias, előzékeny stílus, a kiváló kommunikációs készség és egyfajta ügyfélközpontú szemléletmód megléte is.

Elsődleges feladatuk ugyanakkor még mindig a biztonság fenntartása, ennek érdekében ellenőrzik az épületbe vagy a területre belépő, és onnan kilépő személyeket és/vagy járműveket. Ez kiterjedhet az azonosításra, a regisztrációra, a belépési jogosultság vizsgálatára, adott esetben a szállítmány, a menetlevél vagy egyéb okmányok ellenőrzésére. Gyakran veszik át a beérkező postát vagy más csomagokat és felelnek azok kézbesítéséért is. 

Emellett tudniuk kell irányt mutatni, információt szolgáltatni a látogatók számára, ami az udvariasság mellett minden esetben felkészültséget követel, hogy valóban hatékony segítséget jelentsenek ezekben a helyzetekben. Adott esetben elvárás lehet valamilyen idegennyelv vagy a protokoll magasabb fokú ismerete is.

A portaszolgálat felügyeli az épület rendjét és biztonságát — ebbe akár az alapvető karbantartási feladatok elvégzésében, valamint a biztonsági és vészhelyzeti tervek elkészítésében való közreműködés is beletartozhat. A biztonsági szolgálatnak ugyanakkor nemcsak ismernie kell ezeket az intézkedési terveket, hanem bármilyen biztonsági esemény, akár tűzriadó vagy evakuáció esetén zökkenőmentesen alkalmazni is kell azokat. A portaszolgálat ezen túl kiterjedhet:

 • a telepített biztonság és gépészeti rendszerek, tűzoltó és egyéb berendezések, liftek vagy kocsibehajtók folyamatos felügyeletére,
 • illetéktelen személyek belépésének megakadályozására,
 • az épületbe történő bejutáshoz szükséges kulcsok, mágneskártyák nyilvántartására, kezelésére és ellenőrzésére.
189730284-cctv-security-camera-operating-outdoor

Biztonságtechnikai rendszerek

Napjainkban az őrzés-védelem nem lehet kellően hatékony a megfelelő technikai háttér megléte nélkül. A különböző biztonságtechnikai rendszerek egy magasabb szintjét jelentik a védelemnek, remekül egészítik ki az élőerős őrzést és általánosságban az emberi tevékenységet. Lehetővé teszik az élőerős jelenlét mellett a távfelügyelet ellátását, de ezen túl is folyamatosan felügyelik a védett területet és a szokatlan tevékenységekről azonnal értesítik az illetékes személyzetet, akik így képesek kellő időben reagálni. 

Emellett pedig nemcsak megfigyelik, hanem rögíztik is az eseményeket, még az éjszakai órákban is jó képminőség mellett. A biztonságtechnikai rendszerek megléte éppen ezért némely esetben kényes terület lehet, különösen ha a személyhez fűződő és a személyiségi jogokra gondolunk. Ilyen helyzetekben kiemelten fontos a diszkréció, mások jogos érdekeinek és jogszabályi előírásoknak a maximális tiszteletben tartása. 

A biztonságtechnikai rendszerek lehetnek:

 • behatolásjelző rendszerek, mint az üvegtörés- vagy mozgásérzékelők,
 • zártláncú videómegfigyelő rendszerek (CCTV rendszer)
 • egyéb vagyonvédelmi riasztó- és kamerarendszerek,
 • beléptetőrendszerek,
 • tűzvédelmi rendszerek,
 • áruforgalmi ellenőrző rendszerek.

Felkészült háttérszemélyzet

Bár az őrzés-védelem operatív része a szakképzett őrszemélyzetre hárul, ugyanakkor a háttérben legalább ekkora munka folyik. Hiszen a végrehajtás is csak egy profi előkészítés, felkészítés esetén lehet kellően hatékony és szakszerű. A biztonságtechnikai rendszerek létesítése, például egy intelligens kamerarendszer tervezése és telepítése komoly szakértelmet kíván — egy ilyen berendezés szakszerű kiépítése később pedig nemcsak a biztonsági szintet növeli, hanem támogatja az őrök munkáját is.

A megelőző biztonsági tervek elkészítésén túl szükséges a rendszeres biztonsági auditok elvégzése, kimutatások készítése, az esetleges riasztások és más biztonsági események utólagos értékelése. Ezek a tevékenységek pedig hosszú távon javítják a biztonsági környezetet, egyszerűsítik az őrök munkáját és hatékonyabbá teszik a feladatellátást. 

Milyen őrzés-védelem szolgáltatásokat nyújt az Ex-Vol?

Őrzés-védelem szolgáltatásunk keretében elsőként egy alapos kockázatelemzést végzünk megbízónk számára, hogy mélyrehatóan megismerjük a biztonsági környezetet, szem előtt tartva a partnerünk által elvárt biztonsági szintet, majd a védett terület vagy épület specifikus igényeihez igazodó biztonsági tervet készítünk.

Ennek végrehajtásához pedig házon belül rendelkezésre áll a felkészült személyzet és a szükséges technikai infrastruktúra egyaránt, legyen szó élőerős őrzésről, portaszolgálatról, különböző biztonsági és vagyonvédelmi rendszerek vagy komplex objektumvédelmi szisztéma kiépítéséről, üzemeltetéséről. Ügyfeleink ezen túl is számíthatnak évtizedes tapasztalatunkra és szakértelmünkre együttműködésünk bármely szakaszában, legyen szükségük egy meglévő rendszer felülvizsgálatára, korszerűsítésére vagy mindösszesen általános vagyonvédelmi tanácsadásra.

Miért érdemes az Ex-Vol szolgáltatásait választani?

Az EX-Vol csapatát kizárólag magasan képzett, szakmailag maximálisan felkészült szakemberek alkotják. Minden pozícióra a legalkalmasabb munkatársakat választjuk ki, legyen a feladat élőerős őrzés vagy portaszolgálat biztosítása, biztonsági tervek elkészítése, rendszeres auditok végzése, esetleg vagyonvédelmi rendszerek tervezése és létesítése. 

Munkatársaink nemcsak a őrzés-védelem minden operatív fortélyát vagy a mérnöki, biztonságtechnikai rendszerek működését ismerik , hanem valamennyien szakirányú végzettséggel, magas képzettséggel és széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkeznek saját területükön. Válassza a minőséget és a biztonságot, keresse az EX-Vol kollégáit, lépjen velünk kapcsolatba még ma!

Ha igénybe venné az Ex-Vol biztonságtechnikai szolgáltatását,
vegye fel velünk a kapcsolatot!