Tudj meg mindent a biztonsági őr feladatairól!

Egy nagyobb létszámú rendezvény biztosítása, egy értékesebb árukészlet védelme, vagy a védett személyek biztonságának megteremtése sok esetben speciális szakértelmet és készségeket igényel. A biztonsági őr feladatai változatosak lehetnek, a járőrözés, a helyszín biztosítása, vagy a tömeg irányítása mellett indokolt esetben testi kényszert vagy kényszerítő eszközöket alkalmazhat, a veszély elhárításához szükséges és arányos mértékben.

A hivatásos biztonsági őr szélesebb intézkedési lehetőségekkel rendelkezik tehát, mint egy egyszerű őr, ugyanakkor nem hivatalos személy, mint egy rendőr. Mihez van akkor joga, milyen intézkedéseket tehet meg a rend és a biztonság fenntartása érdekében? Mostani bejegyzésünkben összegyűjtöttük a legfontosabbakat, amelyeket a biztonsági őr feladatai és hatáskörei kapcsán tudni érdemes.

Biztonsági őr: mit értünk a kifejezés alatt?

A biztonsági őr – akárcsak a kidobó – köznyelv alkotta kifejezés, a jogszabályok a személy- és vagyonőr kifejezést használják, a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere is együtt kezeli a vagyonőr és testőr tevékenységeket. Az ilyen feladatot ellátó személy őrzi és megvédi a rábízott vagyontárgyat, létesítményt, illetve szállítmányt; megóvja és védelmezi a védelmére bízott személyt.

Fontos megkülönböztetni őket az egyszerű őröktől, például a portástól vagy a telepőrtől. Ezek a feladatkörök szintén különböző ipari, kereskedelmi és egyéb létesítmények, valamint közintézmények védelmére és őrzésére irányulnak, azonban a személy- és vagyonőröket többlet jogosultságok illetik meg. Amíg egy telepőr legfeljebb felszólíthat a jogsértés abbahagyására és értesítheti felettesét, addig a biztonsági őr indokolt esetben jogszerűen alkalmazhat fizikai kényszert és kényszerítő eszközöket. Nézzük is meg, mit mondanak a törvények a személy- és vagyonőrök jogosultságai kapcsán!

Milyen jogszabályok vonatkoznak a biztonsági őrökre?

A személy- és vagyonvédelmi tevékenység kereteit a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) adja meg. A jogszabály egyfelől rendezi a tevékenység folytatásának jogi és adminisztratív feltételeit, mint a rendőrség által kiadott működési engedély beszerzése, másfelől meghatározza a személy- és vagyonőri tevékenység végzésének szabályait és azokat az intézkedési jogosultságokat, amelyek megillethetik a biztonsági őrt a rend fenntartása érdekében.

Igazoltatás

A  vagyonőr a létesítmény őrzése során jogosult a területre belépő vagy ott tartózkodó személyt kiléte igazolására felhívni. Ennek megtagadása, vagy a közölt adatok nyilvánvaló valótlansága esetén az érintett belépését, ott-tartózkodását megtilthatja és felszólíthatja a távozásra. A biztonsági őr hivatalosan viszont nem igazoltathat: ha az érintett személy a felszólításának nem tesz eleget, akkor az igazoltatásra jogosult hatósági személyt kérheti fel az igazoltatás elvégzésre.

Motozás

Az Szvtv.  különbséget tesz a csomag, illetve a csomag tartalmának bemutatása között. A csomag bemutatására a biztonsági őr bármikor felhívhatja az őrzött területre belépő vagy onnan kilépő személyt.

A csomag tartalmának bemutatására főszabályként akkor szólíthat fel a vagyonőr, ha megalapozottan feltehető, hogy az érintett személy bűncselekményből vagy szabálysértésből származó olyan dolgot tart magánál, amelynek őrzése a vagyonőrnek szerződésből fakadó kötelezettsége, és ezt felszólítás ellenére sem adja át. Emellett jogszerűen kerülhet sor a csomag tartalmának átvizsgálására, valamint a fémdetektor használatára rendezvény biztosításának keretében is, az érintett hozzájárulása esetén. Motozásra, a ruházat átvizsgálására azonban a jogszabályok nem adnak lehetőséget, arra további, speciális előírások vonatkoznak.

Biztonsági őr feladatai

Önkéntes hozzájárulás

Az Szvtv. úgy rendelkezik, hogy a  személy- és vagyonőr jogosultságait a törvényben meghatározottak szerint vagy az érintett személy önkéntes hozzájárulása alapján gyakorolja. Ez utóbbi passzus a gyakorlatban annyit jelent, hogy bizonyos helyzetekben a törvény szerint nem lenne kötelezhető az érintett személy például a csomag bemutatására, azonban ennek megtagadása a rendezvényre való belépés megtiltását eredményezheti. Ebben az esetben az önkéntes hozzájárulás teszi jogszerűvé a rendezvényre belépők csomagjának átvizsgálását.

Testi kényszer

A testi kényszer arányos mérvű alkalmazására kizárólag indokolt esetben kerülhet sor, például, amikor a védett személy vagy személyek biztonságát fenyegető veszély elhárítása érdekében szükséges. A védett létesítmény vagy terület biztosítása is indokolttá teheti a fizikai kényszert, a biztonsági őr például eltávolíthatja a rendezvényről az annak biztonságát veszélyeztető személyt. Emellett a védett területre való jogosulatlan belépést is megakadályozhatja, a jogosulatlanul a területen tartózkodót pedig onnan eltávolíthatja.

Amennyiben az érintett személyt eredménytelenül hívja fel személyazonosságának igazolására, a biztonsági őr rendőrt hívhat, annak megérkezéséig az érintettet visszatarthatja. A tetten ért elkövetőt szintén elfoghatja, azonban minden esetben köteles haladéktalanul az ügyben eljárni jogosult nyomozó hatóságnak átadni vagy erről a hatóságot nyomban értesíteni.

Kényszerítő eszközök

Az Szvtv. teszi lehetővé, hogy a biztonsági őr a feladata ellátása során vegyi eszközt (gázsprayt), gumibotot, őrkutyát, valamint – az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint – lőfegyvert tartson magánál. Ezeket azonban csak jogos védelmi helyzetben, illetve végszükség esetén alkalmazhatja, a jogszabályi előírások betartása mellett.

A személy és vagyonőrök feladatai

Mint láthattuk, a jogszabályok viszonylag széleskörű intézkedési lehetőségeket adnak a személy- és vagyonőröknek. Feladatuk teljesítése során elláthatnak őrszolgálat vagy járőrszolgálatot, szükség esetén fegyverrel és/vagy kutyával megerősítve. Az őrzött létesítmény vagy terület biztonságának fenntartása érdekében felléphetek az ezt zavaró személyekkel szemben, a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt visszatarthatják a rendőrség megérkezéséig,  indokolt esetben pedig kényszerítő eszközöket alkalmazhatnak.

A biztonsági őrök feladatait három csoportba oszthatjuk annak megfelelően, hogy mi jelenti a biztosítás tárgyát: személy, vagyontárgy vagy rendezvény.

Személyek védelme

A biztonsági őr feladatát képezheti az ügyfelek testi épségének és életének védelme, legyen szó híres emberekről, közjogi méltóságokról vagy éppen vagyonos vállalkozókról, befolyásos vezetőkről. A fenyegetettség szintje eltérő lehet, így a személyes védelem biztosítása is különböző eszközöket igényelhet. Ilyen lehet a  helyszín biztosításának és ellenőrzésének elvégzése, a védett személy lakhelyének vagy munkahelyének őrzése, vagy egyéb testőri szolgáltatások ellátása, szükség esetén egy támadás elhárítása, illetve a védett személy kimenekítése.

Vagyontárgyak őrzése

A vagyontárgyak, ingatlanok és más építmények őrzése során jellemző tevékenység a járőrszolgálat, valamint gyakran kerül sor behatolásvédelmi rendszer, vagy kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésére is alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer telepítésére is. A jogszabályok szigorú előírásokat fogalmaznak meg egy ilyen megfigyelőrendszer telepítése során, arra kizárólag magánterületen, a személyiségi jogok maradéktalan tiszteletben tartása mellett kerülhet sor.

Biztonsági őr feladatai

Rendezvények biztosítása

A rendezvénybiztosítás célja az esemény zavartalan lebonyolítása, az ehhez kapcsolódó logisztikai, szervezési teendők egy része a biztonsági személyzet feladata lehet. Ilyen a parkolás és a beléptetés megszervezése, a forgalom irányítása vagy a tömeg tájékoztatása. A biztonsági őr feladatát képezheti a helyszínbiztosítás mellett a tömeg kontrollálására, irányítása is.

Milyen elvárások vannak egy biztonsági őrrel szemben?

A biztonsági őr széleskörű jogosítványokkal rendelkezik, adott esetben fizikai kényszert alkalmazhat, kényszerítő eszközöket vethet be, személyeket vezethet ki. Alapvető elvárás az ilyen munkakört betöltővel szemben a büntetlen előélet, a legalább alapfokú iskolai végzettség és a cselekvőképesség, illetve a feladat ellátásához elengedhetetlen, megfelelő pszichikai alkalmasság.

Fontos, hogy a biztonsági őr magas szintű problémamegoldó képességgel rendelkezzen, képes legyen hatékonyan és higgadtan kezelni a kialakult szituációkat, amelyben végig megőrzi önuralmát és hidegvérét. Emellett egy jó őr remek kommunikációs készségekkel rendelkezik, kompromisszumkereső hozzáállás jellemzi, de szükség esetén ismeri a szükséges önvédelmi technikákat és kényszerítő intézkedéseket. Fejben koncentrált, testben felkészült és edzett, így képes gyorsan és precízen reagálni a kialakult helyzetekben.

Milyen szolgáltatást nyújt az Ex-Vol?

Az Ex-Vol magas színvonalú szolgáltatása hosszú évek óta állja meg helyét a piaci versenyben. Felkészült munkatársaink a lehető legnagyobb szakszerűséggel látják el feladatukat, legyen szó személyek vagy vagyontárgyak védelméről, helyszín biztosításáról, vagy rendezvény zavartalan lebonyolításáról. Az operatív munkát végző személy- és vagyonőrök mögött egy profi csapat áll, akik szükség esetén képesek biztosítani a feladatok eredményes ellátásához szükséges technikai infrastruktúrát.

Válassz profi segítséget, keresd az Ex-Vol csapatát!

EX-Vol szakemberei sok évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a biztosítás terén, legyen szó személyvédelemről vagy épületek, üzletek, telephelyek őrzéséről, rendezvények biztosításáról. Minden feladatra megtaláljuk a legfelkészültebb kollégánkat, hogy igényeinek és elvárásainak megfelelő biztonsági szintet nyújtsunk ügyfeleinknek. Munkatársaink idegen nyelveket beszélnek, ismerik az etikettet, udvariasak és előzékenyek, ugyanakkor képesek minden helyzetben megvédeni mind magukat, mind a védelmükre bízott személyeket.